Oferta

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży lakierniczej od strony technologicznej i procesowej, oferujemy usługi doradcze i montażowe.

ZAPEWNIAMY WSPARCIE TECHNICZNE I PROJEKTOWE

POSIADAMY DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW

OFERUJEMY MONTAŻ INSTALACJI U KLIENTA


 Bez nazwy-1Bez nazwy-2Bez nazwy-4Bez nazwy-5


 

Produkty oraz usługi świadczone przez firmę:

 • kompleksowe instalacje ultrafiltracji farby kataforetycznej i anaforetycznej,
 • moduły do mirofitracji, ultrafiltracji i nanofiltracji marki Synder oraz zamienniki pozostałych marek,
 • układy anolitu,anody rurowe z membraną jonoselektywną do kataforezy i anaforezy
 • filtrację procesową gazów i cieczy: obudowy iwkłady do filtrów workowych, filtry kieszeniowe, magnetyzery
 • stacje uzdatniania wody DEMI oraz RO
 • pompy:membranowe, wirowe, beczkowe, dozujące,perystaltyczneoraz armaturę
 • systemy magazynowania i dozowania farby, zbiorniki magazynowe, mieszalniki, wanny procesowe
 • stacje obróbki ścieków przemysłowych, podczyszczalnie ścieków, odolejacze, prasy filtracyjne
 • suszarki po myciu, dysze rotacyjne
 • kabiny malarskie ręczne oraz automatyczne
 • piece do utwardzania powłok malarskich
 • kompleksowe lakiernie proszkowe, mokre, elektroforetyczne KTL
 • transport technologiczny detali w obszarze malarni
 • instalacje do przygotowania powierzchni przed malowaniem: chemiczne, myjki tunelowe, wannowe
 • przygotowywanie dokumentacji technologicznej
 • ocena techniczna istniejących maszyn i urządzeń
 • uruchomienie, testy, odbiory
 • modernizację, przebudowę istniejących układów
 • dostawę, montaż maszyn i urządzeń
 • remonty, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny